Ý tưởng thiết kế bình hoa độc đáo mà “không mất tiền” – Bạn đã biết chưa ?

Từ lọ mứt, lọ sơn móng tay và các vật liệu đơn giản, bạn có thể tạo ra đủ kiểu bình cắm hoa

q-1-1598-1403087366.jpg
q-2-5879-1403087366.jpg
q-3-5229-1403087366.jpg
q-4-6258-1403087366.jpg
q-5-1583-1403087367.jpg
q-7-7285-1403087367.jpg
q-9-6862-1403087367.jpg
q-10-7158-1403087367.jpg

Untitled-1-9741-1403087367.jpg

q-11-5328-1403087368.jpg
q-12-4331-1403087368.jpg

q-6-6296-1403087367.jpg

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>